Publikacje

Teksty publikowane w magazynach żeglarskich takich jak „Żagle”, oraz „Wiatr”.